Privacy Voorwaarden

Privacy Verklaring Pianostemmer Marlies Kooy
Deze privacy verklaring is van pianostemmer Marlies Kooy. Als eerste wil ik u graag vertellen dat ik uw gegevens met zorg behandel en deze nooit zonder toestemming aan anderen door geef. Uw privacy is voor mij belangrijk.

 

Pianostemmer Marlies Kooy bedrijfsgegevens
Marlies Kooy, als persoon en onder eigen naam gevestigd als bedrijf aan J. van Heemskerklaan 16, 1901 VX, te Castricum, is verantwoordelijk voor de verwerking van persoonsgegevens zoals weergegeven in deze privacyverklaring.
Contactgegevens:
J. van Heemskerklaan 16, 1901 VX, Castricum,
Telefoon: +31 (0)251 658503
Website: https://www.marliesdepianostemmer.nl

Persoonsgegevens die ik verwerk
Marlies Kooy verwerkt uw persoonsgegevens doordat u gebruik maakt van mijn diensten en omdat u deze zelf aan mij verstrekt. Hieronder vindt u een overzicht van de persoonsgegevens die ik verwerk:
• Voor- en achternaam
• Adresgegevens
• Telefoonnummer
• E-mailadres
Bijzondere en/of gevoelige persoonsgegevens die ik verwerk

Mijn website heeft niet de intentie gegevens te verzamelen over websitebezoekers die jonger zijn dan 16 jaar. Ik kan echter niet controleren of een bezoeker ouder dan 16 is, omdat ik geen leeftijden vraag of registreer. Ik raad ouders dan ook aan betrokken te zijn bij de onlineactiviteiten van hun kinderen, om zo te voorkomen dat er gegevens over kinderen verzameld worden zonder ouderlijke toestemming. Als u er van overtuigd bent dat ik zonder die toestemming persoonlijke gegevens hebben verzameld over een minderjarige, neem dan contact met mij op via marlieskooy@gmail.com.

Met welk doel en op basis van welke grondslag ik persoonsgegevens verwerk
Marlies Kooy verwerkt persoonsgegevens voor de volgende doelen:
• Doel; administratief, het afhandelen van de betaling
• Doel; planning; via whatsapp of telefoon of e-mail inplannen van een stembeurt voor uw piano of vleugel
Geautomatiseerde besluitvorming
Marlies Kooy neemt niet op basis van geautomatiseerde verwerkingen besluiten over zaken die (aanzienlijke) gevolgen kunnen hebben voor personen. Het gaat hier om besluiten die worden genomen door computerprogramma’s of -systemen, zonder dat daar een tussen zit.
Hoe lang we persoonsgegevens bewaren
Marlies Kooy bewaart uw persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is om de doelen te realiseren waarvoor uw gegevens worden verzameld. Ik hanteer de volgende bewaartermijn:

Voor inplannen en afhandelen stembeurt: Zolang wij een afspraak hebben voor en regelmatige periodieke stembeurt.

Marketing doeleinden: Ik stuur geen (e-mail) nieuws brieven of dergelijke. Wel zou ik uw gegevens kunnen gebruiken om eens te informeren of ik nog iets voor u kan betekenen, bijvoorbeeld als er een eenmalige stembeurt is geweest. Ik bewaar uw gegevens dan maximaal 5 jaar.

Delen van persoonsgegevens met derden
Marlies Kooy verkoopt of deelt uw gegevens niet aan derden en verstrekt deze uitsluitend indien dit nodig is of om te voldoen aan een wettelijke verplichting. Met bedrijven die eventueel in de toekomst uw gegevens verwerken omdat ik bijvoorbeeld de boekhouding zou uitbesteden, sluit ik een bewerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van uw gegevens. Marlies Kooy blijft verantwoordelijk voor deze verwerkingen.

Cookies, of vergelijkbare technieken, die ik gebruik
Pianostemmer Marlies Kooy gebruikt alleen technische en functionele cookies. En analytische cookies die geen inbreuk maken op uw privacy. Een cookie is een klein tekstbestand dat bij het eerste bezoek aan deze website wordt opgeslagen op uw computer, tablet of smartphone. De cookies die ik gebruik zijn noodzakelijk voor de technische werking van de website en uw gebruiksgemak. Ze zorgen ervoor dat de website naar behoren werkt. Ook kan ik hiermee mijn website optimaliseren. U kunt uzelf ‘afmelden’ voor cookies door uw internetbrowser zo in te stellen dat deze geen cookies meer opslaat. Daarnaast kunt u ook alle informatie die eerder is opgeslagen via de instellingen van uw browser verwijderen.

Gegevens inzien, aanpassen of verwijderen
U heeft het recht om uw persoonsgegevens in te zien, te corrigeren of te verwijderen. Daarnaast heeft u het recht om uw eventuele toestemming voor de gegevensverwerking in te trekken of bezwaar te maken tegen de verwerking van uw persoonsgegevens door pianostemmer Marlies Kooy. U kunt een verzoek tot inzage, correctie, verwijdering, gegevensoverdraging van uw persoonsgegevens of verzoek tot intrekking van uw toestemming of bezwaar op de verwerking van uw persoonsgegevens sturen naar marlieskooy@gmail.com Om er zeker van te zijn dat het verzoek tot inzage door u is gedaan, vraag ik u een kopie van uw identiteitsbewijs met het verzoek mee te sturen. Maak in deze kopie uw pasfoto, MRZ (machine readable zone, de strook met nummers onderaan het paspoort), paspoortnummer en Burgerservicenummer (BSN) zwart. Dit ter bescherming van uw privacy. Ik reageer zo snel mogelijk, maar binnen vier weken, op uw verzoek. Marlies Kooy wil u er tevens op wijzen dat u de mogelijkheid heeft om een klacht in te dienen bij de nationale toezichthouder, de Autoriteit Persoonsgegevens. Dat kan via de volgende link: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/contact-met-de-autoriteit-persoonsgegevens/tip-ons

Hoe ik persoonsgegevens beveilig
Marlies Kooy neemt de bescherming van uw gegevens serieus en neemt passende maatregelen om misbruik, verlies, onbevoegde toegang, ongewenste openbaarmaking en ongeoorloofde wijziging tegen te gaan. Dit doe ik onder andere door het plaatsen van een security certificaat op onze website. Marlies Kooy heeft geen webshop online en dus ook geen keurmerk voor een webshop. Als u de indruk hebt dat uw gegevens niet goed beveiligd zijn of er aanwijzingen zijn van misbruik, neem dan contact op met mij via marlieskooy@gmail.com

De voorwaarden zijn opgesteld in samenspraak met Triple B, www.triple-b.net

 

Klik hier als u terug wilt naar de homepage